Kinevezett múzeumigazgatóként folytatja munkáját dr. Nagy L. István – ülésezett a képviselő-testület


2013-03-28 16:11:19  | cikk: HuHa  | 


Személyi ügyekkel kezdte ma délelőtti munkaértekezletét Pápa Város Képviselő-testülete. A városatyák az első napirendi pontban Berkes Béláné, a Fenyveserdő Bölcsőde és Szabó Istvánné, a Bóbita Bölcsőde vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről szóló határozati javaslatot fogadták el. A két intézményvezető írásban jelezte, hogy nyugdíjba szeretne vonulni és kérte felmentését. A jelenlévő képviselők egyhangú szavazata alapján Berkes Béláné és Szabó Istvánné jogviszonya 2013. november 30-án szűnik meg, a felmentési idő alatt az SZMSZ-ben meghatározottak szerint helyettesek látják el a vezetői feladatokat. Áldozó Tamás polgármester az ülésen köszönetet mondott a távozó bölcsődevezetők több évtizedes munkájáért és nyugdíjas éveikre jó egészséget kívánt. Egyhangúan döntött a testület dr. Nagy-L. István megbízott múzeumigazgató kinevezéséről is. Mint ismeretes, a város 2013. január elsején vette át a Gróf Esterházy Károly Múzeum fenntartását, akkortól megbízott igazgatóként látta el a vezetői feladatokat dr. Nagy-L. István. Az igazgatói állásra kiírt nyilvános pályázati felhívásra egy pályázat érkezett, a megbízott igazgató részéről, melyet a véleményező szakmai bizottság elfogadásra javasolt a testületnek, így dr. Nagy-L. István 2013. április 1-től 2018. március 31-ig a múzeum kinevezett igazgatójaként dolgozik tovább. A napirend tárgyalása kapcsán a polgármester arról tájékoztatott, az önkormányzatnak sikerült olyan mértékű állami támogatást elnyerni a múzeum működtetésére, mely valóban fedezi az államtól átvállalt feladatellátás költségeit.
A képviselők megtárgyalták és elfogadták az önkormányzat vagyonáról szóló rendelet tervezetet is, mely tartalmazza az önkormányzati vagyon minősítésének, értékének meghatározására vonatkozó szabályokat, a tulajdonosi jogok gyakorlásának előírásait, a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon kezelésére vonatkozó szabályokat és azok listáját. Pingiczer Sándor MSZP-s képviselő azt kérte, a testület kapjon listát a forgalomképes vagyonról is, és javasolta, hogy egy későbbi ülésen azt is tekintsék át.
Az ülésen elfogadták az SZMSZ módosításáról szóló rendelet tervezetet, döntöttek a hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait és többletszolgáltatási díjait tartalmazó rendelet módosításáról és a hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról. Eszerint az önkormányzat a törvényben megengedett, a Magyar Energia Hivatal javaslata alapján miniszteri rendeletben meghatározott díjalkalmazás megtörténtéig – maximum 4,2 százalékos mértékű – közszolgáltatási díjemelés lehetőségével nem él, a múlt év végén bevezetett új szolgáltatási renden és díjakon nem változtat.
Vegyes ügyek között tárgyalták a képviselők a kéttornyúlaki részönkormányzat létrehozásához szükséges választási eljárás részleteit. A településrészen - Borsosgyőrhöz és Tapolcafőhöz hasonlóan - 2011-ben már volt egy eljárás a részönkormányzati testület tagjainak jelölésére, ám Kéttornyúlakon nem volt eredményes, így ott nem jöhetett létre a részönkormányzat. A város most ismét felajánlja a kéttornyúlakiaknak a részönkormányzat létrehozásának lehetőségét, mely a város ügyeinek mélyebb megismerését és a településrész életébe közvetlenebb beleszólási lehetőséget jelent a részönkormányzati képviselőkön keresztül. A városatyák által elfogadott határozat szerint a Kéttornyúlaki Városrész Önkormányzat tagjainak választását megelőző jelöltállításra 2013. április 15. és május 15. között van lehetőség a hivatalos ajánlószelvény kitöltésével.
Szintén a vegyes ügyek között határozott a képviselő-testület arról, hogy dr. Gergely Sándor, a XI. számú háziorvosi körzet háziorvosa - kérésének megfelelően a közeljövőtől - tevékenységét a Huszár lakótelepi rendelő helyett a Bástya utca 11/A rendelőben látja el, megváltozott rendelési idővel. Az orvos kérelme kapcsán Szirbek Rita MSZP-s képviselő a borsosgyőri orvosi rendelő sorsának rendezési lehetőségéről kérdezte a polgármestert. A városvezető elmondta, keresik a megoldást arra, hogy a rossz állapotú rendelő helyett másutt tudják igénybe venni a betegek az ellátást, végleges megoldásról, az épület esetleges felújításáról pedig az első félévi pénzügyi beszámoló után tárgyalhatnak érdemben.
Sürgősségi indítványként szavaztak a képviselők egy 30 milliós pályázaton való indulás támogatásáról, melyen a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesülete kíván részt venni. Az európai uniós pályázaton való sikeres szereplés esetén a volt Kilián lakótelepen a helyi lakóközösség számára közösségépítő programokat szervezhetnek, de a játszóterek felújítására is jutna pénz.
A nyílt ülés végén Áldozó Tamás köszönetet mondott mindazoknak, akik a március 14-én kezdődött ítéletidőben helytálltak, segítették az úton elakadtakat, a városban rekedteket és mindent megtettek azért, hogy a lehető legjobb ellátásban részesüljenek a márciusi hóvihar károsultjai.
Az ülés zárt napirendjei között a Tapolca revitalizációjával kapcsolatos aktuális kérdéseket tárgyalták meg a képviselők és egy mezőgazdasági út értékesítéséről döntöttek – tudtuk meg az ülést követő sajtótájékoztatón a polgármestertől.

Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!