Nyugalom és biztonság – polgármesteri évértékelő a KÉSZ összejövetelén


2013-01-26 18:28:39  | cikk: HuHa  | 


Nyugalom és biztonság – polgármesteri évértékelő a KÉSZ összejövetelén főképe
A város múlt esztendejének értékelésére kérte a polgármestert a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Pápai Csoportja, és nem először tette ezt a civil közösség, hiszen harmadszor hívták meg összejövetelükre dr. Áldozó Tamást, hogy beszéljen Pápa helyzetéről. Dr. Hauber Károly, a KÉSZ elnöke úgy fogalmazott, a polgármester korábbi előadásaiban következetesen visszatekintett a mögöttük álló időszakra és a jelenről szóló tájékoztató mellett felvázolta a következő időszak lehetőségeit, így ezúttal határozottan évértékelésre kérték, és a program címében is így nevezték meg az előadást. A református kollégium dísztermében tartott, tegnap esti rendezvényen a városvezető megköszönte a felkérést, mint mondta, közel két évvel ezelőtt arról beszélt, hogy mit szeretne elérni polgármesterként, ez az alkalom pedig azt is szolgálja, hogy összevessék az akkor hallottakkal, amiről most beszámol.
Évértékelőjének elején arról ejtett szót, az önkormányzat most már az 1823-ban városházának épített, és az elmúlt két évben felújított Fő utca. 5 szám alatt működik. Ragaszkodásuk az épülethez üzenetet hordoz: tisztelik a hagyományokat, megbecsülik, amit a korábban élt pápaiak hoztak létre, ugyanakkor figyelembe veszik a 21. század kihívásait is. Sokat jelent a folytonosság, kapcsolat van a múlt és a jelen között és ezt a kapcsolatot szem előtt tartva tervezik a jövőt. A polgármester beszédét két pillérre építette, a nyugalomra és a biztonságra, melyek a város és a városlakók gyarapodásának előfeltételei.
-A nyugalom, azaz az állapot, amikor távol tartjuk magunktól az önös érdekekből szított vitákat, az alantas uszítást, és a biztonság, amikor a gyenge és a kiszolgáltatott bízhat a segítségben, amikor jut munka és jövedelem a családoknak, amikor a közösség bízhat a kitűzött célok elérésében. Megéltünk tavaly zavaros vitákat, voltak olyanok, akik magyarok és cigányok között akarták a feszültséget szítani, voltak olyanok, akik történelemhamisítást kiáltottak, mert gyávák szembenézni mindazzal, amit a történelem osztott a városunkra, de még többen voltunk azok, akik nemet mondtunk minderre, olyanok, akiknek ezernyi vitánk van egymással és különbözőt gondolunk a világról, de abban közösek, hogy polgárok vagyunk, magyarok vagyunk és európaiak vagyunk és nem tűrjük, hogy alantas célokért mérgezzék ennek a városnak a levegőjét. Köszönöm mindazok kiállását, akik ezt felvállalták.
A polgármester hozzátette, a nyugalom továbbá az az állapot, melyben biztosan tervezhető a jövő. Úgy fogalmazott, a város gazdálkodása stabil, működéséhez hiteleket nem kellett felvenni, beruházási számláikat – a városháza és a mozi felújításánál, a Fő tér munkálatai esetében is - pontosan fizették. Folyamatban van annak a döntésnek az előkészítése, aminek köszönhetően a város a korábbi években felvett hiteleinek legalább a felétől megszabadulhat és tavaly közel nyolcvan millió forintot nyert az önkormányzat pályázatai önrészének kifizetéséhez. E két döntéssel a kormány világos üzenetet fogalmazott meg: a város számíthat a támogatására.
- A terhektől való megszabadulás erősíti esélyeinket, a mi felelősségünk, hogyan tudunk ezzel élni: képesek vagyunk-e összefogva jó döntéseket hozni. Tavaly ennek sok jó példáját mutatta a képviselő-testület; ha nem is értettünk egyet számos kérdésben, de korrekt vitában mutattuk meg a különbséget véleményeink között. Sok olyan kérdésben kellett józanul gondolkodni, ami alapjaiban változtatta meg azt a környezetet, amiben eddig dolgoztunk: a tűzoltóság és a kórház állami fenntartásba került, január 1-jétől iskoláinknak is az állam a fenntartója. Ennek ellenére ezek az intézmények a mi intézményeink maradnak. Tavaly a tűzoltóság és a kórház is tudhatta, hogy számíthatnak a városra, ettől az évtől kezdődően pedig az iskolák is megtapasztalhatják mindezt. Szimbolikusan ezt fejezi ki az a kérésünk, amit év végén fogalmaztunk meg az intézmények vezetőinek: azt kértük, hogy a város címere jól látható helyen jelezze szülőknek, diákoknak, pedagógusoknak, hogy összetartozunk. Egyúttal szeretném kihasználni az alkalmat arra is, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik a köz szolgálatában kollégáim voltak: az intézmények vezetőinek, pedagógusainak, dolgozóinak; köszönöm, hogy együtt dolgozhattunk és kívánom valamennyiüknek, hogy pályájukat sikerrel fussák meg, legyen részük szakmai sikerben, örömben az új világban is.
A nyugalomról szólva beszélt a közelgő parlamenti választásokról is. Mint mondta, bár a választási kampány ötven napos, vannak szervezetek, melyek megkezdték már és megújulhat az a gyűlölködés, ami 2002 óta mérgezi a közhangulatot. Jó lenne ezt a város határainál megállítani és közös ügyeinkben a feladatot és a reményt látni – fogalmazott.
Dr. Áldozó Tamás évértékelő beszédének másik pillére a biztonság volt. A pápai családok biztonságát a szaporodó helyi munkahelyeknek kell garantálni, a helyi gazdaságról, munkaerő-piaci folyamatokról viszont sokszor komoly viták helyett sommás ítéleteket hallani. Sokan panaszkodnak a munkalehetőségek szűkösségére, a cégvezetők pedig a kellő számú szakképzett munkaerő hiányára – fejtette ki.
- Akárcsak a nemzetgazdaság egészében, Pápán is ellentétes előjelű változások érvényesülnek egyidőben. A vállalkozások túlnyomó többsége küzd a gazdasági válság következményeivel: nincs piaci növekedés, nem férnek hitelekhez, nem képesek bővíteni a foglalkoztatást; ugyanakkor a helyi gazdaság egy jól körülírható része, főleg a külföldi tulajdonban lévő társaságok fejlesztenek, csarnokokat építenek, bővítik piacaikat, emelkedik alkalmazottaik száma, olyan pályázatokat bonyolítanak sikeresen, amiknek köszönhetően nő a versenyképességük. 2012-ben a helyi gazdaság egyértelműen növekedett, igazolja ezt az iparűzési adó fizetésének alakulása: míg 2011-ben 938 millió forintot fizettek a helyi társaságok, addig ez az összeg 2012-ben 1060 millió forintra emelkedett, ez 13 százalékos növekedésnek felel meg – összegezte a múlt év mutatóit, hozzátéve, a helyi turizmus a statisztikák szerint 2012-ben megismételte a válság előtti legjobb eredményeit. A munkaerő-piaci folyamatokat ismertetve elmondta, októberben 7 százalékpont volt a munkanélküliségi ráta Pápán, ami szintén a válság előtti időket idézi.
- Kevés magyar önkormányzatot állított az élet olyan kihívás elé, mint a pápait akkor, amikor szerepet osztott nekünk a Pápai Hús 1913 Kft. helyzetének stabilizálásában. A társaság helyzete egy pápai számára sem lehet közömbös, hisz alig van olyan család, amelyik valamilyen módon ne kötődne az üzemhez. Az önkormányzatnak rendelkezésére áll az a pénz, amelyből tulajdonrészét növelni tudja és így piackonform módon működhet közre a helyi munkahelyek védelmében. A képviselő-testület tagjai a legutóbbi ülésig is párthovatartozástól függetlenül támogatják az üzem megerősítését. Bízom abban, hogy ez az egység ebben a kérdésben a jövőben sem bomlik meg, s közösen viselt felelősséggel tudunk dönteni a jövőben is.
A polgármester évértékelőjében megemlítette a Fő téri beruházás előrehaladását, az Esterházy-kastély rekonstrukciójának előkészítését, szólt a projektek nehézségeiről, de mint mondta, méltatlannak érzi a sok, indulat szülte kritikát és meggyőződése, hogy az eredmény kárpótolni fog valamennyi pápait. Kitért a hulladék-kezelési és a talajterhelési díjak emelkedésére és az ennek enyhítésére hozott önkormányzati döntésekre, szólt a helyi autóbusz közlekedés tarthatatlanságáról és a város csapadékvíz-elvezetési rendszerének bővítéséről. Beszédének zárásaként úgy fogalmazott, a 2012. év vállalható esztendő volt.
- Voltak rosszabb éveink, jutott kevesebb működésre, fejlesztésre máskor, de voltak gazdagabb, több lehetőséggel bővelkedő időszakok is. Mégis azt gondolom, hogy a 2012. év vállalható, eredményeket hozó esztendő volt, ahol lehetőségeinkkel nagyobb részt sikeresen és jól gazdálkodtunk; mondhatjuk azt is, ennél rosszabb ne legyen, de bízunk magunkban, dolgozunk sokat, vállaljuk a felelősséget és akkor a sikereink is számosabbak lesznek. A város és a városlakók gyarapodásának a nyugalom és a biztonság az előfeltétele. Ezekből kívánjuk a legtöbbet magunknak a 2013. évre.
A polgármester beszédét követően fórummá alakult a KÉSZ rendezvénye, és a jelenlévők éltek is a kérdezés és véleményformálás lehetőségével. Több kérdés merült fel a belváros további részeinek rekonstrukciójával, a Fő téren épülő jégpályával, a Várkerttel, a kastélyba tervezett attrakciókkal és a 83-as számú főút beruházásával kapcsolatban. Dr. Áldozó Tamás valamennyi témában megosztotta információit az érdeklődőkkel.

Dr. Áldozó Tamás évértékelő beszédének teljes szövege ITT olvasható.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!