Költségvetés módosítás, intézményi beszámoló, tanulmányi támogatási rendszer


2020-08-28 20:43:45  | cikk: HuHa  | 


Költségvetés módosítás, intézményi beszámoló, tanulmányi támogatási rendszer főképe
Augusztusi munkaértekezletét tartotta pénteken délelőtt a város képviselő-testülete. Az ülésen több napirend érintette a város gazdálkodását és intézményeit. A városatyák rendeleteket módosítottak, határozatokról döntöttek és beszámolókat vitattak meg.

Elsőként a Pápa Városi Televízió megszűnéséről szóló határozatot tárgyalták. Mint ismeretes, a képviselők már az előző ülésen tárgyaltak az intézményi rendszer átalakításáról, most konkrétan a Pápa Városi Televízió volt napirenden. A napirendről a kormánypárti képviselők igenel szavaztak, az ellenzékiek nemmel voksoltak. A döntés értelmében a Pápa Városi Televízió, mint önálló költségvetési intézmény szeptember 30-án megszűnik, azonban az önként vállalt közfeladatot - a helyi televízió működtetését - új keretek között az önkormányzat továbbra is el kívánja látni. Ez pedig azt jelenti, hogy 2020. október 1-jétől a Pápai Platán Nonprofit Kft-vel köt közfeladat-ellátási/ szolgáltatási szerződést a város a televízió működtetésére. Dr. Áldozó Tamás polgármester hangsúlyozta, a kft. biztosítja a televíziónál dolgozók továbbfoglalkoztatását.
Képünkön balra Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője

A képviselők tárgyalták a város költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló előterjesztést, a napirenddel kapcsolatban Süle Zsolt ellenzéki képviselő úgy fogalmazott, a kormány döntése miatt a pápaiakat több mint 100 millió forintos veszteség érte és arról érdeklődött, hogy ezt hogyan tudja pótolni a város. Dr. Áldozó Tamás polgármester válaszában elmondta, a pénzügyi tartalékok és szükség esetén a további kiadáscsökkentés biztosítja, hogy az idei költségvetést teljesíteni tudják.
-A költségvetés módosítása belső átalakításokat takar. Az első fél évben arra törekedtünk - amikor én hoztam a döntéseket -, hogy a kiadások visszafogásával minél nagyobb tartalékot képezzünk az előre nem látható költségekre. Így lett egy több, mint 300 millió forintos tartaléka a költségvetésnek. A nyár közepére már látszódtak azok a feladatok, melyekhez forrás kell, ezért, mivel az első félévben takarékosak voltunk, elkezdhettük a tartalékok egy részének átcsoportosítását az időközben felmerült fontos feladatokra - közölte, hozzátéve, ez a módosítás még nem tartalmazza a barnamezős beruházáshoz kapott 1,4 milliárd forintos támogatást, mely a bevételi oldalt erősíti. A polgármester a testület előtt és az ülés utáni sajtótájékoztatóján is köszönetet mondott a város minden munkatársának, aki elfogadta a csökkentett bérről szóló ajánlatot.
Az első félév takarékos gazdálkodása jelentős tartalékot eredményezett - közölte dr. Áldozó Tamás polgármester (középen)

A munkaértekezleten egyhangú igen szavazattal fogadták el a város első féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Ebben többek között az áll, hogy az idei eredeti költségvetést háromszor módosították eddig, az utolsó módosításban szereplő előirányzatokhoz képest a bevételek 63,5 százalékban, a kiadások 25,22 százalékban teljesültek.
Hosszú véleménycsere és vita alakult ki a Városgondnokság tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán. Az intézmény vezetőjének öt évre szóló megbízatása ez év októberében jár le, a beszámolót azért kérte a városvezetés, hogy áttekintsék az öt év alatt végzett munkát. Az ellenzéki képviselők bár elismerték a városkép pozitív változását - Grőber Attila köszönetet is mondott azért, hogy a hozzá beérkezett lakossági észrevételekre korrekten és gyorsan reagált az intézmény -, sok kérdés és kritika is érte a Városgondnokságot. Pintér Kálmán a fák lombkoronájának kezeléséről és a Klauzál utcai fákról kérdezte Bakó István intézményvezetőt, Németh Csaba részletszegénynek nevezte a beszámolót, majd a kátyúzásról és a téli útszórósó felhasználásról érdeklődött, valamint a kockaköves utcák állapotáról mondott kritikát.
Grőber Attila elismerte a Városgondnokság eredményeit és néhány észrevételt tett a munkájukkal kapcsolatban

Grőber Attila azt a kérdést tette fel, ha a Városgondnokság egy feladathoz külső vállalkozót von be, miért nem pápaiakkal teszi? Bakó István elmondta, minden ilyen feladatnál több helyről kérnek be árajánlatot, sajnos a vidéki cégek, vállalkozások jóval alacsonyabb árakat adnak a megkeresésre, mint a pápaiak.
Bakó István, a Városgondnokság igazgatója

Süle Zsolt meglátása szerint a Városgondnokság lassan reagál a lakossági jelzésekre, melyek főleg a közösségi médiában jelennek meg és sok területen elégtelen a munkája.
-Úgy gondolom, sokkal nagyobb eredményeket lehetett volna elérni. Vannak olyan területek, ahol a Városgondnokság megfelelően teszi a dolgát, ilyen a virágosítási folyamat, de sok olyan része van a munkájuknak, amivel kapcsolatban súlyos kritikákkal kell élnem - mondta el érdeklődésünkre. Egyáltalán nem tartja megfelelőnek az utak javítását, sem a kátyúzást, sem a hegyi utak javítását, meglátása szerint rendkívül kevés pénzt fordítanak erre.
-Kritikával illetem a Városgondnokság különböző problémák esetén tapasztalt beavatkozási idejét - közölte. A lakossági észrevételek facebookon való megjelentetéséről - melyről vita alakult ki az ülésen - azt mondta, tapasztalatai szerint sok ember nem ismeri a Városgondnokság elérhetőségeit és szerinte ez nem is várható el egy átlagembertől. Szerinte inkább meg kell köszönni a városlakóknak, hogy a facebookon üzennek az észlelt problémákról.
Süle Zsolt szerint a Városgondnokság munkája sok területen elégtelen

Ezzel kapcsolatban Unger Tamás alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, a Facebook nem hivatalos hibabejelentő, akinek a Városgondnokság tevékenységi körébe tartozó észrevétele van, az a Városgondnokságot keresse a problémával, s ne keltsen negatív hangulatot a világhálón és ne várja, hogy a közösségi médiában tett bejegyzései alapján a problémát megoldják. Ezt erősítette meg dr. Áldozó Tamás polgármester is.
-A pápaiak egy részének azt kellene látni, ha valaki feltesz valamit a facebookra, nem biztos, hogy eléri azt, akinek üzenni akar. Ez nem egy hibabejelentő. Az információ akkor jut el a Városgondnokságra, ha a megfelelő csatornákat használják ehhez: ez lehet e-mail, levél, személyes megkeresés, zöld számon hívható telefon vagy sms, vagy a képviselő megkeresése. Az, hogy kitesz egy képet és aláírja, hogy már százszor bejelentettük - ami jellemzően nem igaz -, az nem vezet sehová. Arra jó, hogy feszültséget generáljon, hangulatot keltsen, persze vannak, akiknek ez is a célja.
Unger Tamás alpolgármester hangsúlyozta, a lakossági észrevételeket nem a facebookon kell posztolni, a problémákkal a Városgondnokságot keressék a pápaiak

A polgármester kiemelte, szükség van a pápai polgárok együttműködésére, hogy felhívják a figyelmet arra, ha valahol azt látják, beavatkozásra van szükség.
-A Városgondnokság 92 négyzetkilométeren látja el feladatát és ekkora területen csak akkor lesz rend, ha mi, polgárok is együttműködünk ennek a kialakításában és fenntartásában - jelentette ki.
A városvezető az ülés utáni sajtótájékoztatón is úgy fogalmazott, örül annak, hogy Bakó Istvánnal dolgozhatott az elmúlt öt évben, látványos előrelépést lát a Városgondnokság több tevékenységi területén.
-Ezek közé tartozik a város zöldterületeinek gondozása, a virágosítás, összehasonlíthatatlan a mostani állapot az öt évvel ezelőttivel és ez jó! A Városgondnokság jól oldotta meg azokat a feladatokat, amik az elmúlt években kerültek hozzá, így például a piac üzemeltetését. A Fő téri piac működtetése kifejezetten nagy kihívás volt, de az új piac működtetése is megfelelő.
Hozzátette, azokon a területeken, ahol kritikával illették a munkáját, mint például a kátyúzás, hulladékkezelés, ott látni kell azt, hogy a jelenlegi források többszörösét is el lehetne költeni, de nem áll rendelkezésre annyi pénz, hogy a város közúthálózatát az elmúlt években tapasztaltaknál gyorsabb ütemben újítsák meg, így a következő években is lesznek rossz útburkolatok.
A felvetett kritikákkal kapcsolatban megkérdeztük Bakó István intézményvezetőt is. Elmondta, a lakossági észrevételek fontosak számukra, minden hozzájuk beérkező bejelentésről feljegyzés készül, a feladatokat ő személyesen rangsorolja vagy veti el, ha azok értelmetlenek, majd határidő megjelölésével osztja ki a feladatokat a munkatársinak, s ezek elvégzését hetente összegzik. Általában gyorsan reagálnak az észrevételekre, de vannak olyan ügyek, amelyek rendezése több szervezetet érint, vagy olyan volumenű, amit nem tudnak gyorsan megoldani. Azt is megemlítette, Unger Tamás alpolgármesterrel rendszeresen a helyszínen is egyeztetnek az egyes feladatokról.
-Elismerem, mindenkinek az legfontosabb, ami a környezetében történik, naponta 5-6 bejelentés érkezik hozzánk, ezeket kezeljük, de ezekre nem csoportosíthatunk át energiákat a meglévő városüzemeltetési feladatainkból.
A hosszú véleménycsere után a kormánypárti képviselők igennel szavaztak a beszámolóról, az ellenzék a nem gombot nyomta meg.
A képviselők több napirendről is egyhangú igennel szavaztak

A képviselők az ülésen módosították a polgármesteri hivatal SZMSZ-ét, elfogadták, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtott be a családbarát munkahely kialakítására, szintén elfogadták, hogy Petrik Iván lemondott a Települési Értéktár Bizottságban betöltött tagságáról és helyette Péterváry Tamás, a Gróf Esterházy Múzeum régésze lép be a bizottságba.
A munkaértekezleten elfogadták az önkormányzat Tanulmányi Támogatási Rendszerének módosításáról szóló javaslatot is. Ezzel kapcsolatban Süle Zsolt azt kérdezte, objektív vagy szubjektív módon dönt-e a bizottság a pályázatokról. Dr. Áldozó Tamás hangsúlyozta, a módosítással az a céljuk, hogy azokhoz kerüljön a támogatás, akiknek szüksége van rá, az elmúlt időszakban sokszor találkoztak azzal, hogy ellentmondás volt az igénylő által lenyilatkozott vagyoni helyzet és a valóság között.
A Tanulmányi Támogatási Rendszer módosítása a támogatási összegek emelését is tartalmazza - mondta el Venczel Csaba bizottsági elnök

-A város Tanulmányi Támogatási Rendszere a szociális hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat segíti. Fontos a pályázatokat elbíráló humánerőforrás biztosság számára, hogy valóban azok kapjanak támogatást, akiket ez megillet. Eddig csak jövedelem-nyilatkozatot kértünk, most lehetőség nyílik arra, hogy a bizottság munkáját segítő polgármesteri hivatal környezettanulmányt is végezzen és vagyonnyilatkozatot is kérjen. Célunk nem a büntetés, hanem az, hogy objektíven meg tudjuk állapítani, kik azok, akiknek valóban szükségük van a támogatásra, kik azok a valóban rászoruló, tehetséges fiatalok, akiket támogatni kell - magyarázta Venczel Csaba önkormányzati képviselő, a humánerőforrás bizottság elnöke. Mint mondta, a módosítás a támogatási összeg emelését is tartalmazza.
Lemondta az önkormányzat egy TOP-os projektről, a pénzügyi okokat Rádi Róbert ügyvezető ismertette

Az önkormányzat lemond egy elnyert TOP-os pályázat megvalósításáról - erről is döntött a testület. A Pápa város északnyugati részének csapadékvíz-elvezetése és a tapolcafői vízbázis védelme című pályázattól való elállást több dolog is indokolja, egyrészt a beérkezett árajánlatok, melyek lényegesen meghaladják a rendelkezésre álló támogatási összeget, másrészt az a műszaki tartalom, mely a pályázatban szerepel. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, a visszahulló forrást a megyei önkormányzat újra kiírja, a város pedig újra megpályázza egy olyan műszaki tartalommal, mely jobban szolgálja a város érdekeit és biztosabban megvalósítható. A határozati javaslatot az ellenzéki képviselők nem fogadták el. Az ülés végén arról döntöttek a képviselők, hogy a Schwenczel rét nem önkormányzati tulajdonban lévő részéből 1 hektáros területet megvásárol a város és ezen a most folyó beruházáshoz kapcsolódó fejlesztéseket valósít meg. A javaslatot egyhangúan támogatta a testület. Az ülésen a városvezető bejelentette, a polgármesteri hivatal városfejlesztési osztályának élére a jegyző Rádi Róbertet nevezte ki.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!