Határtalan folklór a Háromszék Táncegyüttessel


2019-06-14 22:20:44  | cikk: ha  | 


Határtalan folklór a Háromszék Táncegyüttessel főképe

A néptánc elmaradhatatlan eleme a Pápai Játékfesztiválnak. Idén már az első nap fellépett egy csoport, a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttes. A Három­szék Tánc­együt­tes 1990-ben ala­kult Sep­si­szent­györ­gyön. 1999-ig állami költ­ségve­tésből működő hivatásos nép­tánc­együt­tes volt, tíz évig a város pol­gár­mes­teri hivatalához tar­to­zott, 2009-től hiva­ta­los fenn­tar­tója Kovászna Megye Taná­csa. Az együttesben jelenleg tíz páros táncol, az egyik lány nagyon ismerős lehetett a pápaiaknak, hisz Hoffmann Anna a Refiben végzett táncos, nemrégiben került az erdélyi hivatásos csoportba, ahol nagyon jól érzi magát.

Az egykori refis Hoffmann Anna is az együttes tagja

A Három­szék Tánc­együt­tes előa­dá­sai az utóbbi évek­ben meg­mu­tat­ták az Erdély­ben élő etni­ku­mok nép­zene és nép­tánc­ha­gyo­má­nyá­nak aktu­a­li­tá­sát. Az együt­tes az erdé­lyi népzene és nép­tánc­kul­túra megőr­zé­sét és továbbadá­sát egy új, egyéni for­ma­vi­lág meg­tere­m­té­sé­vel sze­retné elérni. Egyedi arc­ulatát a hagyo­má­nyos folklórműso­rok és a kor­társ tánc­szín­házi for­mák ötvö­zé­sé­vel ala­kí­totta ki az évek során, mondta Ivácson László művészeti vezető.

A műsor az első világháború emlékezete

Pápán ezúttal a Vágják az erdei utat... című műsorukat mutatták be. A cím egy népdal első sora, az előadás az első világégés 100 éves évfordulójára készült el. A Nagy Háború folklorisztikai szempontból az utolsó nagy esemény, melyben gazdagodott a tánc- és dalanyag. - A bemutatónkat megtöltöttük tartalommal, nem csupán a népzene és a néptánc szárnyán visszük a közönséget, egy kis gondolatiságot fűztünk hozzá - fogalmazott a művészeti vezető. - Gyergyóból indulunk az előadásban egy katonakísérővel, aztán a Küküllő mentére megyünk át, ott az együttélést mutatjuk meg, hogy a Nagy-Magyarország hadseregében is voltak különféle etnikumok, s együtt harcoltak, közös sorsuk volt. Az előadásban a verbunkbánatot is felelevenítjük, a keserű vígságot - ennek gazdag az anyaga. Végül azt mutatjuk meg, hogy a magyarok közül sokan elmentek Erdélyből; volt, aki a mennyországba, volt, aki Amerikába, volt, aki az anyaországba, s aztán a helyükre érkező románokkal egy új kultúra alakult ki - ismertette az előadást a művészeti vezető.

A fellépők a rekkenő hőség ellenére is hihetetlen energiával és lendülettel táncoltak

Az együttest most épp egy hosszabb turnén van, Ukrajnából érkeztek a Dunántúlra, hamarosan indulnak a Felvidékre, majd Győrben ér véget a körút a Nemzetközi Táncfesztiválon.

Képek:


Címkék: játékfesztivál
Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!