Éves szakmai tanácskozás a család-és gyermekjóléti szolgálatnál


2018-02-19 21:22:39  | cikk: Babos Petra  | 


Éves szakmai tanácskozás a család-és gyermekjóléti szolgálatnál főképe
Éves szakmai tanácskozást tartottak a városházán a PVÖ ESZI Család - és Gyermekjóléti Központja szervezésében.
Minden évben sor kerül a család - és gyermekvédelmi tanácskozásra, melyen rendszerint áttekintik az előző év tapasztalatait, a központ munkáját, vagyis a 2017. évi tevékenységét.
Salamon Judit, a PVÖ ESZI Család - és Gyermekjóléti Központ vezetője elmondta, az éves szakmai tanácskozás a hiteles szakmaközi kommunikáció reprezentatív eseménye, ugyanakkor feltételezi a szakmaközi hálózat egész éves, napi munkája során megvalósuló őszinte párbeszédét. A mai tanácskozásuk célja a település szociális és gyermekvédelmi helyzetének bemutatása, a helyi közösség érzékenyítése. Feladata, hogy ráirányítsa a figyelmet a hiányzó ellátási formákra, az észlelt (helyi) rendszerszintű hibákra, fokozott figyelemmel az esetlegesen megvalósuló rendszerabúzusra.
Salamon Judit, a PVÖ ESZI Család - és Gyermekjóléti Központ vezetője

-Pápa város tekintetében 58 jelzőrendszeri tagot kértünk fel a 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódó adatszolgáltatásra. Az egységes szempontok alapján kidolgozott kérdőívet, valamint a védőnők által beküldött tájékoztatást az adatok feldolgozásának megkezdéséig 44 jelzőrendszeri tag juttatta el a központ szolgálatához. 13 adatszolgáltatásra kötelezett jelzőrendszeri tag nem adta meg a kért információkat. Az információszolgáltatásra felkért jelzőrendszeri tagok Pápa területén végzik tevékenységüket. a beérkezett tájékoztatók tartalmilag változatosak, vannak nagyon korrekten, teljes körűen kitöltöttek és akadnak hiányosan, felületesen elkészítettek is - mondta Salamon Judit.
Az évértékelőn beszéltek még a bölcsődék, az óvodák, az általános iskolák és a középfokú iskolák által beérkezett adatszolgáltatásról is, de szó esett a védőnői szolgálat, a gyermekorvosok, a gyámhivatal, a rendőrkapitányság munkájáról is.
Salamon Judit kiemelte, a központ család- és gyermekjóléti szolgálatának munkája meglehetősen sokrétű, és a gyermekvédelmi rendszer 2016. évi átalakítását követően egyre több feladatot kell elvégezniük a családok gondozásán felül. Ezen feladatok közé tartozik a jelzőrendszer működtetése és aktivizálása, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése, melynek működési költségeire a Fórum sikeresen pályázott, és 560.000 forint támogatást nyert el.
-Pápa városában a jelzőrendszeri tagok aktivitása nagyjából megfelel az országos és a járási átlagnak. Az egészségügyi szolgáltatók közül a védőnők nagyon pontosan, aktívan jeleznek, a háziorvosok és gyermekorvosok viszont csak nagyon ritkán. Ennek okait keresve tudjuk, hogy a városban kevés a gyermekorvos, a háziorvosok is nagyon sok beteget látnak el. A köznevelési intézmények viszonyulása a jelzőrendszeri munkához változatos. Az adatlapokból kiderül, hogy ahol főállású ifjúságvédelmi felelős van, ott a jelzések száma szignifikánsan magasabb. Az intézményt ismerve ez nem vezethető vissza az intézményben tanulók összetételére. Azok a jelzőrendszeri tagok, akik részt vettek a szakmaközi megbeszéléseken, ahol a jelzőrendszer tagjainak tájékoztatása történik, aktívabban jeleznek. Jelzéseik tartalma, fogalomhasználatuk egyértelműbb. A gyermekvédelmi rendszer működtetésének feltétele a jelzőrendszer jó működése. 2016-ban a jelzőrendszer kétszintűvé, 2017-ben négy szintűvé vált. A helyi szint mellett megjelent a Család- és Gyermekjóléti Központ koordinációs tevékenysége. 2017. január 1-től a gyermekvédelmi törvény módosításával új feladatok jelentek meg megyei szinten az észlelő és jelzőrendszerrel kapcsolatban. A megyei kormányhivatalok is jelzőrendszeri tagokká váltak, és segítséget nyújtanak a központok járási jelzőrendszeri tanácsadóinak. A kormányhivatal évente egyszer a jelzőrendszeri tanácsadókkal közösen értékeli a megye jelzőrendszerének működését - tette hozzá a vezető. Végül elmondta, a jelzőrendszer működésének problémáit nehéz definiálni.
-Nehézséget jelent, hogy a jelzőrendszer nem intézményesült, hiányzik a közös szakmai nyelv, a közös fogalomrendszer. Minden szinten gondot jelent a jelzőrendszeri tagok és gyermekvédelmi szakemberek fluktuációja. Problémát jelentenek a hiányos ismeretek, a nehezen azonosítható problémák, valamint a hiányzó társadalmi felelősségvállalás. Akadályt jelent, hogy a jelzést feljelentésként élik meg. Mindez ellentétes mechanizmust alakít ki, így a jelzőrendszer tagjai nem teszik meg, hogy mérlegelés nélkül azonnal cselekedjenek, s még gyanú esetén is azonnal jelezzenek. Fel kell ismerni, a jelzés elmaradásának következményét! A központ és a szolgálatok felelőssége, hogy minél többet beszéljünk a jelzőrendszer működéséről, annak folyamatairól. A jelzőrendszeri tagok felelőssége, hogy részt vegyenek a szakmaközi megbeszéléseken -zárta évértékelőjét a Salamon Judit.
A tanácskozáson Czere-Ambrus Mária pszichológus, az MRE Újváros Drogambulancia vezetője a Függő anyák, függő gyermekei címmel tartott előadást. A szakember hangsúlyozta, a függőség nem egyéni probléma, hanem családi.
-Amikor a bajban lévő gyerekekről beszélünk, akkor már a függőséget megtanuló kisgyermekre gondolunk. Ezért, amikor a függő klienseinkkel találkozunk, akkor mindig feltesszük a kérdést, hogy mi van a gyermekkel a családban, hiszen egy függő viselkedést tanul meg már pici korában, amit az internettel, játékokkal kezd - mondta a vezető, majd hozzátette, a megoldási javaslatuk, hogy egészen korán vegyék kezelésbe a szülőket is, még akkor, amikor egészen kicsi a gyermek, akár már bölcsődés korban kell kezdeni a megelőzést.


Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!