A város költségvetéséről döntöttek


2018-02-08 22:11:04  | cikk: HuHa  | 


A város költségvetéséről döntöttek főképe
Többek között a város 2018. évi költségvetéséről is döntött mai munkaértekezletén az önkormányzat képviselő-testülete, az ülésen 10 képviselő vett részt. A napirendek között három kiemelt ügyet tárgyaltak: a kitüntető címek adományozását, a költségvetést és a szociális rendszer módosítását.

Az ülés elején az április 8-ára kiírt országgyűlési választások Egyéni Választókerületi Választási Bizottságának tagjait és a városban működő szavazatszámláló bizottságok tagjait választották meg, majd zárt ülésen bírálták el a kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslatokat. Áldozó Tamás polgármester a tanácskozást követő sajtótájékoztatóján elmondta, kilenc javaslat érkezett a kitüntető címekre, közülük négy javaslatot támogatott a testület. Eszerint a március 15-én tartandó városi megemlékezésen Pápa Város Díszoklevelét veheti át dr. Spissich László matematika tanár, Kiss László Zsigmond művésztanár, Szíjártó László esperes és Murai Lajosné, a Második Esély Állatmentő Csoport vezetője.
A képviselők zárt ülésen döntöttek a kitüntető címekről

Elfogadták a városatyák a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendeletet, majd a következő években várható fizetési kötelezettségek összegeiről szóló határozatról döntöttek.

Az ülés fő témája a város idei költségvetési rendeletének elfogadása volt. A költségvetési rendelet tervezete szerint a büdzsé főösszege 15 milliárd 167 millió 204 ezer forint, melyből a fejlesztési célú feladatok előirányzatát 6 milliárd 264 millió 224 ezer forintban határozták meg. A költségvetés 1 milliárd 416 millió 847 ezer forint normatív állami hozzájárulással és 2 milliárd 528 millió forint helyi adóbevétellel számol. A rendelet-tervezet 1,1 milliárd forint fejlesztési célú hitelfelvételt is tartalmaz (ehhez a kormány engedélye szükséges) - ez a tétel váltotta ki a legtöbb vitát az ülésen. Áldozó Tamás polgármester hangsúlyozta, a hitel forint alapú, változó kamatozású, amit lehet fix kamatra módosítani szükség esetén, visszafizetése 2021-ben indul meg és 15 év a törlesztési idő, a városnak évi 110 millió forintnyi összeget kell majd visszafizetnie.
Működés, fejlesztés, közösségtámogatás - a költségvetés mindhármat biztosítja - mondta a polgármester 

Süle Zsolt Jobbikos képviselő a hitelfelvétel indokoltságáról érdeklődött, súlyos hibának tartja, hogy a TOP-os pályázatokon elnyert forrásokhoz is szükséges további pénzforrás, melyet hitelből lehet fedezni, a nem TOP-os fejlesztésekhez szükséges hiteligényt pedig elfogadhatatlannak nevezte. Meglátása szerint néhány beruházást el kell halasztani addig, míg saját forrást tud biztosítani rá a város. Szerinte a kastélykapu és kerítés rekonstrukciója várhat néhány évet, de ugyanígy a Hatodik utcai járdafelújítás, az önkormányzati tulajdonban lévő bükkfürdői üdülőépület panzióvá alakítása, a Korvin utca felújítása és az újabb parkoló kialakítása is. Hangsúlyozta, a hitelfelvétel túl nagy terhet ró a városra, ami a következő önkormányzatokat terheli majd.
Süle Zsolt inkább fejlesztésekről mondana le, hitelfelvétel helyett

A városvezető és több fideszes képviselőtársa is arra emlékeztette a jobbikos politikust, hogy korábban mindig arról beszélt, már régen meg kellett volna valósítani a fejlesztéseket, most pedig az elhalasztásukat javasolja. Áldozó Tamás azt is közölte, a TOP-os beruházások komplex fejlesztéseket tartalmaznak, melyeknek olyan elemei is vannak, amiket a pályázat nem támogathat, a nem TOP-os fejlesztéseknél pedig minden esetben saját forrás vagy más támogatási összeg is rendelkezésre áll. Császár Endre és Venczel Csaba fideszes képviselők hozzászólásukban érthetetlennek tartották a jobbikos képviselő tiltakozását a hitelfelvétel ellen, hiszen a beruházások költségei a következő években várhatóan tovább nőnek, elhalasztásuk indokolatlan, a jelenlegi hitelkonstrukció pedig rendkívül kedvező.
Venczel Csaba és Császár Endre is vállalhatónak tartja a hitelfelvételt a célok és a kedvező kamat ismeretében

Unger Tamás alpolgármester kiemelte, a pályázatok elkészítésekor a maximális összegre pályáztak, ezt el is nyerték, de már a tervezéskor látszott, hogy a projektek beavatkozási területén túl - ahhoz szervesen kapcsolódva - is kell fejlesztéseket végrehajtani, amiket a pályázati kiírás nem támogatott. Kiemelte, Süle Zsolt az egyik oldalon ellenzi a helyi adókat, másik oldalon pedig elvárja, hogy minden fejlődjön és saját forrásból biztosítson ehhez forrást az önkormányzat. Az alpolgármester úgy fogalmazott, Süle Zsolt alternatív megoldást sosem javasolt, csak kritizál, ez pedig a „ha van rajta sapka azért, ha nincs, azért„ esete. Erre válaszként a jobbikos képviselő azt javasolta, hogy a hitel összegét 5-600 millió forintra csökkentsék. A polgármester figyelmeztette, ha módosító indítványa van, azt értelmezhető módon, az SZMSZ szabályi szerint tegye meg és erre lehetőséget is adott a politikusnak 20 perc szünet elrendelésével. Az ülés folytatásán Süle Zsolt visszavonta módosító indítványát, arra hivatkozva, hogy egy szám módosítása, minden más költségvetési tétel módosítását is szükségessé teszi, ez pedig szakemberek számára sem lehetséges ennyi idő alatt. Ugyanakkor arra szólította fel a testületet, hogy ne szavazzák meg a költségvetési rendeletet, hanem számolják újra és jövő héten döntsenek egy másik tervezetről. Áldozó Tamás ismét figyelmeztette a képviselőt, hogy az SZMSZ-nek megfelelően tegye meg javaslatait, vagyis, ha ügyrendi indítványt - a napirend felfüggesztését javasolja -, akkor arról a testületnek szavaznia kell. A szavazás a költségvetési rendelet-tervezet napirendről való levételéről nemmel zárult, így folytatódott a vita.
Süle Zsolt gondolkodása felelőtlen - jelentette ki Unger Tamás

A jobbikos képviselő szerint, a hitelfelvétel a hibás gazdaságpolitika miatt szükséges és a városvezetést minősíti, hogy csak hitelből és támogatásból tud fejlesztéseket végrehajtani, a gazdaság fejlesztése helyett. Erre a felvetésre az alpolgármester a helyi gazdaság ismert adatait hozta fel, mely szerint az álláskeresők aránya 2 százalék alatt van, a gazdasági társaságok fejlődnek, adóbefizetéseik évről évre növekednek. Hozzátette, Süle Zsolt gondolkodása felelőtlen és jobban tenné, ha a józan ész alapján gondolkodna a város ügyeiről. A cinikus megjegyzésektől sem mentes vita végén 8 igen szavazattal, 1 nemmel és 1 tartózkodással a képviselő-testület elfogadta a város 2018-as költségvetését.

Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatóján kiemelte, a költségvetés legalább három elvárásnak tesz eleget.
-Biztosítja az intézmények finanszírozását, ezzel biztosítja azoknak a feladatoknak az ellátását, melyek az önkormányzat alapfeladatai és azokét is, melyek önként vállalt feladatok. Az előterjesztés fedezetet biztosít fejlesztési feladataink végrehajtására, ezeket három forrásból fogjuk 2018-ban megvalósítani: saját forrásból, elnyert pályázati forrásból és hitelből származó forrásból. A költségvetés a közösségfejlesztést is támogatja, ez is nagyon fontos, hiszen, ha nem lennének közösségeink, programjaink, akkor semmi nem különböztetne meg bennünket más városoktól.

Az ülés napirendjei között szerepelt a környezet védelméről szóló és a közösségi együttélésről szól rendelet módosítása, melyre az egyes rendelkezések pontosítása miatt volt szükség. Ugyancsak pontosítást tettek az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletben, módosították a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat tartalmazó rendeletet és a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletet is. Ez utóbbiban három ponton módosítottak: kiszélesítették azok körét, akik középiskolai gyermekük számára tankönyvtámogatást igényelhetnek, emelték a temetési segély összegét és a módosították a települési gyógyszertámogatásra jogosító rendelkezést, ami szintén a jogosultak körét bővíti. A rendelet módosítását egyhangúan támogatták a képviselők.

Az ülésen jogszabályi változások miatt fogalmi meghatározásokat módosítottak a telekadóról és a kommunális adóról szóló rendeletben és elfogadták a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót. A beszámoló kapcsán Kerecsényi Zoltán képviselő javasolta egy kiadvány megjelentetését az eddigi értékekről és felvetette a helyi újságban való megismertetésüket, hogy ezzel is ösztönözzék a további javaslatok készítését. Áldozó Tamás a kiadvány készítéséről úgy vélekedett, hogy ezzel még várni kellene, a városi lapban való megjelentetésüket azonban támogatandó ötletnek nevezte.
Kerecsényi Zoltán a helyi értékek megismeretését javasolta

Vegyes ügyek között fogadták el a városatyák a képviselő-testület éves munkatervét, döntöttek arról, hogy 15 millió forinttal támogatják a Pápai Perutz Sport Kft-t. A napirenddel kapcsolatban Süle Zsolt azt a kérdést tette fel, hogy miért nem lehet tudni, hogy a Perutz mire költi a kapott pénz. Válaszában a polgármester elmondta, a Perutz Kft. minden évben elszámol a kapott támogatásról, ebbe pedig önkormányzati képviselőként joga van betekinteni Süle Zsoltnak is. A testület véleményezte és elfogadta az iskolai beíratási körzeteket, és döntöttek arról, hogy erdélyi testvérvárosunk, Kovászna meghívására áprilisban delegáció utazik a Kőrösi Csoma Sándor Napokra.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!