Újabb TOP-os pályázatokat nyújt be a város – ülést tartott a képviselő-testület


2017-06-23 00:16:12  | cikk: HuHa  | 


Újabb TOP-os pályázatokat nyújt be a város – ülést tartott a képviselő-testület főképe
Júniusi ülését tartotta csütörtök délelőtt Pápa Város Önkormányzatának képviselő-testülete. A munkaértekezlet a költségvetés rendeletének módosításával kezdődött, ennek keretében többek között megemelték 50 millió forinttal a helyi iparűzési adó tervezett bevételét, beépítették a központi költségvetés terhére kapott támogatások összegét és módosították a fejlesztési célú feladatok előirányzatát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati támogatási előlegének 4 246 149 000 forintos változásával. Mint megtudtuk, az elnyert pályázatok megvalósítására eddig megkapott előleg meghatározott részével közel 12,8 milliárd forintra nőtt a város költségvetése és ebből 7,4 milliárd forint a fejlesztéseket szolgáló előirányzat.
-Ilyen összetételű költségvetése még nem volt a városnak, ugyanakkor azt várjuk, hogy az év hátralévő részében további fejlesztési források érkeznek majd, ami tovább gyarapítja a költségvetésünket – közölte Áldozó Tamás polgármester az ülést követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, a fejlesztések megvalósítása a Jókai utca több mint 400 millió forintos beruházásával már megkezdődött.

Egyhangúan döntöttek a képviselők a költségvetés módiosításáról

A képviselők döntöttek az önkormányzati köztisztviselőket megillető juttatások módosításáról. Az illetményalapot 38.500 forintról 50 000 forintra emelték július 1-jétől. Ezzel a döntéssel a helyi önkormányzati köztisztviselők illetménye közelebb került a kormánytisztviselők illetményéhez, de még nem éri el azt. A városvezetés a mostani helyi döntés mellett központi bérintézkedést is vár, ami további emelést jelenthet a köztisztviselők számára. Az eddig érvényben lévő illetményalappal számolva egyébként egy középfokú végzettségű köztisztviselő 37-39 szolgálati év után lépte túl a garantált bérminimum összegét, a mostani változás ezt az időt jelentősen lerövidíti. A városvezető szerint ezzel az intézkedéssel egy méltatlan lemaradást igyekeztek ledolgozni.

Az ülésen módosították a köztemetők használatának és a temetkezés rendjéről szóló rendeletet. A módosítás az Alsóvárosi temető helytörténeti jelentőségű sírjainak és építményeinek sorát bővítette nyolc síremlékkel. A helyi jelentőségű sírhelyek sorának bővülését Kerecsényi Zoltán önkormányzati képviselő tavalyi indítványa eredményezte. Akkor az önkormányzat a pápai sírkertekben nyugvó 15 híres ember nyughelyének védetté nyilvánítását kezdeményezte, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság azonban nem sorolta ezeket a nemzeti sírkert részévé, azt javasolva, hogy a város helyezze őket helyi védelem alá. Ez most a rendelet módosításával megtörtént.

Kerecsényi Zoltán (DK) múlt évi javaslata eredményezte a helyi védettségű sírok számának bővülését

Több többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság tevékenységéről szóló beszámolót is megvitattak a városatyák a csütörtöki munkaértekezleten. Így a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt., a Pápai Termálvízhasznosító Zrt., a Méki-R Kft., a Közszolg Kft. és a Pápai Ipari Park Kft. múlt évi tevékenységéről szóló tájékoztatókat véleményezték. Több kérdés merült fel a Várkertfürdő elmúlt esztendejével kapcsolatban, Grőber Attila MSZP-s és Süle Zsolt jobbikos képviselő a vendéglétszám visszaesés okáról érdeklődött és a fürdő marketing tevékenységével kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. Nagy Zsolt vezérigazgató válaszában elmondta, a szolgáltatások színvonalát és bővülését saját forrásból finanszírozott fejlesztésekkel javították, a vendéglétszám alakulását pedig erősen befolyásolta a múlt évi nyári szezon kevésbé jó időjárása, hiszen ez a három hónap meghatározó a fürdő eredményessége szempontjából. Kitért arra, hogy a nyáron kívüli időszak látogatottságának növelését a fürdő közvetlen közelében lévő szálláshely tudná biztosítani, erre elkészültek a koncepciók, jelenleg a források felkutatása zajlik. A fürdő marketingjével kapcsolatban kiemelte, a Várkertfürdő megjelenik a helyi médiában, azokban a környékbeli és távolabbi médiumokban, ahonnan vendégek érkezésére számítani lehet. A nyomtatott sajtóban, a televízióban és az on-line felületeken egyaránt népszerűsítik a létesítményt. A két ellenzéki képviselő a zrt. múlt évi mérlegével kapcsolatos kérdésére és kritikájára reagálva a városvezető elmondta, a mérleg szerinti -107 millió forintos eredmény abból adódik, hogy a beruházási hitelek visszafizetésével egyidőben kellett elszámolni az elmúlt 15 év árfolyamveszteségét, ami 180 millió forinttal rontotta a mérleget. Ez technikai tétele volt a múlt évi költségvetésnek, hiszen ez csak a mérlegben jelent meg. Azzal kapcsolatban, hogy a város 80 millió forinttal szerződött az uszoda bérletére és annak üzemeltetésére kifejtette, a gazdasági társaság ebből az összegből 31 millió forintot visszaad, hiszen ennyi értékben váltanak belépőt az uszodába és ez az összeg a várost illeti. Mindemellett a zrt. 22 millió forint adót fizetett be a városnak és a fürdőhöz kapcsolódó szolgáltatók tevékenységéből további adóbevételekhez jutott a város.
-Azt mondhatjuk, hogy a fürdő a hozzá kapcsolódó szolgáltatókkal indirekt módon megtermeli a támogatás fedezetét építményadóból, iparűzési adóból és a fürdőszolgáltatásokból gerjesztett idegenforgalmi adóból – hangsúlyozta a polgármester.

Grőber Attila (MSZP) és Süle Zsolt (Jobbik) a Várkertfürdő marketingjét bírálta 

Süle Zsolt a Közszolg Kft. ügyvezetőjéhez is kérdést intézett, melyben a hulladékszállítási és kezelési díjak számlázását kritizálta és arról kérdezte a cégvezetőt, hogy mikor kapja kézhez a számlákat a lakosság. Mészáros Csaba válaszában hangsúlyozta, a Közszolg Kft-nek nincs köze a számlázáshoz, hiszen azt a jogszabály szerint múlt év áprilisától a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. végzi.
A Pápai Ipari Park Kft. beszámolójából az derült ki, hogy a múlt évben és idén is több megkeresés érkezett ingatlanvásárlási szándékkal a társasághoz, de eddig konkrét vételi ajánlatot nem tettek.

Vegyes ügyek között tárgyalta a testület dr. Bányai Katalin és Grőber Attila képviselők önálló indítványát, melyben a Borpatikával kapcsolatos lakossági reklamációk miatt az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjét kívánták szabályozni. Határozati javaslatuk szerint az üzletek főszabályként 22 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva, de annak érdekében, hogy alkalmanként vagy rendszeresen egy-egy vendéglátóhely éjfél után is működhessen meg kell határozni az előírthoz képest eltérő nyitva tartás feltételrendszerét. Az indítvánnyal kapcsolatban dr. Péntek Árpád Fideszes képviselő azt fogalmazta meg, hogy a problémás vendéglátóhellyel kapcsolatos reklamációk ettől nem fognak megoldódni, Kanozsainé dr. Pék Mária címzetes főjegyző pedig az indítványban megfogalmazottak pontatlanságára figyelmeztetett és azt hangsúlyozta, hogy a garázdaság, mások pihenését zavaró magatartás ezzel az intézkedéssel nem fékezhető meg, ugyanakkor minden lakossági bejelentés helytállóságát meg kell vizsgálni és a jogszabályok megsértését bizonyítani kell.
-Az indítványban megfogalmazott rendelet tervezettel kapcsolatban úgy látjuk, a nyitva tartás korlátozása nem oldaná meg a problémát – mondta el Áldozó Tamás az indítvány elutasításának indokát.

A városatyák egyhangúan támogatták az újabb TOP-os pályázatok benyújtását. Ezek között a Napsugár Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, a Kisfaludy utcai egészségügyi alközpont kialakítása, a Szabó Dezső utcai iparterület fejlesztése, a Zöld Város Program újabb területeket érintő része, a Tapolca-mederben lévő csapadékvíz elvezető rendszer felújítása, a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, a Türr István Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése és turisztikai fejlesztés szerepel.

Több hozzászólás is érkezett a helyijáratú autóbuszok közlekedési rendjének módosításáról szóló napirendhez, mely új hálózati struktúrát és menetrendváltozást jelent. Süle Zsolt azt kifogásolta, hogy a változásokkal kapcsolatban a városvezetés nem biztosított megfelelő lakossági véleménynyilvánítási lehetőséget és nem konzultált a pápaiakkal. Unger Tamás alpolgármester válaszában cáfolta a jobbikos képviselő állítását és azt hangsúlyozta, fenntartható, és a mostaninál költséghatékonyabb rendszer kialakítása a cél.

A helyi tömegközlkedési rendszer átalakításra szorult - hangsúlyozta a városvezető

A polgármester a sajtótájékoztatón elismerte, a menetrend módosítás számos érdeket sérthet, ugyanakkor a kérdés az, hogy közpénzből milyen mértékű finanszírozása várható el a helyi tömegközlekedés fenntartásának, mik azok az utazási szokások, melyeket még tolerálnia kell a közösségnek.
-Mi arra koncentráltunk, hogy az iskolakezdésre, a munkakezdésre oda lehessen érni és onnan haza lehessen jutni. Nem tudunk minden utazási igényt kielégíteni és arra nem tudunk fenntartani egy rendszert, hogy néha van utas a buszon, néha pedig nincsen – jelentette ki, hangsúlyozva, forgalomszámlálás alapozta meg a menetrend változtatását, ezt a közlekedési társaság végezte civil kontroll mellett, hiszen a Pápai Nyugdíjas Egyesület tagjai ott ültek a forgalomszámlálók mellett és igazolták, sőt elismerték, hogy lényegesen kevesebben használják a buszokat, mint amit ők korábban erről gondoltak.
-A mostani változtatásokkal talán fenn tudunk tartani egy olyan rendszert, ami évente csak 80 millió forintba kerül. Ez az összeg azt jelenti, hogy háztartásonként évi 7500 forintot fizetnek a pápaiak a helyijáratú buszközlekedés fenntartásáért, azok is, akik évente egyszer sem szállnak buszra – emelte ki Áldozó Tamás, megerősítve, a beérkezett lakossági véleményeket eddig is és továbbra is értékelik.

A testületi ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy emléktáblát helyeznek el a városban Petőfi Sándor és Orlay Petrich Soma, valamint Kossuth Lajos tiszteletére.

Képek:


Címkék: TOP
Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!