Gróf Bethlen Miklós, a református államférfi


2016-02-17 21:11:16  | cikk: ha  | 


Gróf Bethlen Miklós, a református államférfi főképe

Gróf Bethlen Miklós (1642-1716) a XVII. század végén fontos szerepet játszott Erdély bel- és külpolitikai életében és a művelődés terén egyaránt, de a protestantizmus, a református hit egyik kiemelkedő védelmezője is volt. Életét és tevékenységét Albert András református lelkész egy nemrégiben megjelent kötetben tekinti át. A könyvet a Pápai Református Teológiai Akadémián mutatták be.

A pápai könyvbemutatót Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke is szorgalmazta, mert mint mondta, gróf Bethlen Miklós kiváló példa arra, hogy miként erősödhet valaki nemzettudatában, a haza és a hit iránti elkötelezettségében.

Az erdélyi származású szerző református lelkészként szolgál 

A kötet szerzője, Albert András református lelkipásztor, történész, számára gróf Bethlen Miklós valóban példakép, ezért is írta meg ezt a könyvet. A református főúr, főgondnok nagyon sokat tett az erdélyi és a dunántúli reformátusságért, erre külön kitér könyvében a szerző, hisz ő volt az első, aki az I. Lipót trónralépésével megindult protestánsok elleni erőszakos tettek ellen felemelte a szavát a külhoni uralkodóknál is.

- Gróf Bethlen Miklós egész életét arra áldozta, hogy a következő nemzedékek békében, vallásszabadságban élhessenek. Nem saját karrierjét építette, hanem szolgálatnak tekintette mindazt, amit tett. Több nyelven beszélő, tudós politikus volt, aki Isten dicsőségére vitte végbe mindazt, amit helyesnek gondolt. Templomok, iskolák felújítását támogatta. Helytállása, hűsége Istenéhez, nemzetéhez ma is például szolgálhat - mondta a szerző.

Dr. gróf Bethlen István elismerően szólt a kötetről

A pápai könyvbemutatón részt vett Dr. gróf Bethlen István, gróf Bethlen Miklós egyenes ági leszármazottja is. Mint mondta, nagyapja nagyapjának a nagyapja volt a jeles államférfi, akiről természetesen sokat tudott, így örömmel vette kézbe a kötetet. A legnagyobb elismerés hangján szólt Albert András munkájáról, aki rendkívüli tudással, alapossággal, felkészültséggel nyúlt a témához. Gróf Bethlen István elmondta, a szerző a nehéz és összetett életutat és a XVII. századi Erdély bonyolult viszonyait is olvasmányos formában tárja az olvasók elé, tehát jó szívvel ajánlja az érdeklődők figyelmébe.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!