Megújult a tapolcafői evangélikus templom


2015-07-21 22:35:49  | cikk: ha  | 


Megújult a tapolcafői evangélikus templom főképe
A tapolcafői evangélikus gyülekezet 1805-ben alakult. Anyakönyvi adatok szerint már előzőleg is voltak itt evangélikusok a református közösségen belül, de mivel a XIX. század elején már 200 lelket számlált a helyi luteránus csoport, Perlaky Gábor lelkész életre hívta az önálló gyülekezetet. A jelenleg is álló templomot 1830-ban szentelték fel, építése akkor 1772 forintba került. Torony csak 1910-ben került rá, hisz 1786 előtt a protestáns templomok sem toronnyal, sem haranggal nem rendelkezhettek és ajtajuk nem nyílhatott az utcára. A templom tehát 185 éve ad helyet a tapolcafői evangélikusoknak, s bár mindig homokbödögei filiaként, de mindig tevékeny, nagyfokú önállósággal dolgoztak, tevékenykedtek. Az idő azonban nem múlt el nyomtalanul a templom felett, a szigetelés nélküli épület falai vizesedtek, hullott a vakolat, mindemellett a belső burkolat is rossz állapotú volt, s a padok is cserére szorultak. 2013-ban aztán megtörtént a külső dréncsövezés, az esővíz el-
vezetése, a talajnedvesség elleni szigetelés. Rá egy évre folytatódott a munka a jelentősebb munkálatokkal, bádogozták a tornyot, kicserélték az ablakokat, nem csupán a homlokzatot festették le, de a templombelsőt is. Korábban nagy gondot jelentett  a hiányzó padfütés, telente nem is a templomot, hanem a mellette álló, könnyebben befűthető imatermet használták a hívek. Most azonban a nagyszabású felújításban ez a tétel is szerepelt, így új, fűthető padok kerültek a tapolcafői  evangélikus templomba.
A felsorolt munkálatokat - mindkét esztendőben - összesen 6.274.204 Ft-ból valósította meg a gyülekezet. A kiadásokat külső támogatás nélkül, az 1950-ben államosított iskoláért és tanítólakásért kapott pénzbeli kártalanításból sikerült fedezni. A tapolcafői evangélikus gyülekezet ünnepi istentiszteleten adott hálát a felújított templomért. Az alkalmon Szemerei János püspök hirdetett igét. A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke hangsúlyozta: felemelő egy ilyen felújítás, mely összekapcsolja a mai közösséget a templomépítő ősökkel, hitvalló elődökkel. A templom felújítását Banai Gyula, a tapolcafői evangélikus gyülekezet  gondnoka koordinálta és nagyon sok munkát ő végzett el, így például a belső burkolást. A mosolygó szemű, tiszta hitű gondnok meghatottan adott hálát, amiért az ünnepi istentiszteleten sokan részt vettek. Máthé Csaba, a gyülekezet lelkésze elmondta, jelenleg 64 tagot számlál a közösség és minden hónap második és negyedik vasárnapján van istentisztelet. Az ünnepi istentisztelet után szeretetvendégségre invitálták a vendégeket.

Képek:

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!