Pályázati felhívás pápai sportegyesületek számára


2015-02-10 11:12:34  | cikk: Haraszti Gábor  | 


Pályázati felhívás pápai sportegyesületek számára  főképe
Pápa Város Önkormányzata 2015-ben is pályázatot hirdet pápai székhelyű sportegyesületek működésének támogatására. A pályázat célja: pápai székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása 35 millió forint összegben. A pályázatra jelentkezhetnek Pápa város közigazgatási területén működő, pápai székhellyel nyilvántartásba vett:
A. legalább egy szakosztály vonatkozásában a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal rendelkező,
B. a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal nem rendelkező sportegyesületek, amelyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését.

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:
- pályázati adatlap
- az egyesület bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi alapszabályának másolata, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít,
- tárgyévre szóló költségvetés tervezet, (megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást), (1. sz. melléklet)
- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról, (2. sz. melléklet)
- Pályázó nyilatkozatai a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről, (3/a. és 3/b. sz. melléklet)
- a sportegyesület tagnyilvántartása,
- amennyiben van, a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonata, melyet az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával és – amennyiben van – az egyesület bélyegzőjével hitelesít,
- a pályázók körének A. pontja esetében a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagságról igazolás.

A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek azon sportegyesületek, akik kiemelt sportágként valamely vállalkozástól társasági adóban részesülnek, az olimpiai versenysportokat képviselő egyesületek, az adott sportág hivatalos szövetsége által kiírt versenyeken résztvevő sportegyesületek valamint azon sportegyesületek, amelyek utánpótlás neveléssel is foglalkoznak.
Támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatással. A megítélt támogatás folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a pályázó a 2014. évi lezárt pénzügyi beszámolóját, valamint az egyesület képviseletére jogosult személy aláírásával (amennyiben van, az egyesület bélyegzőjével is) hitelesített, beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát becsatolja.
A támogatási összeget kizárólag a sportegyesület alapszabálya szerinti működtetésére - létesítmény fenntartás/pálya és terembérleti díja, edzők és sportvezetők díjazása és annak közterhei, igazolt sportesemény szállítási és utazási költsége, játékvezetői költség, sportfelszerelések vásárlása, nevezési díj, játékengedélyek, sportorvos biztosításának költségei – lehet felhasználni. Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot meghaladja, a támogatási összeg első részletéről legkésőbb július 31-ig, a támogatási összeg második részletéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie. Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot nem éri el, a kapott támogatás összegéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie.

A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottságnak (8500 Pápa, Fő u. 5.) címezve, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez, vagy elektronikusan a geschitz.gergely@papa.hu email címre lehet benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2015. február 27. A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága 2015. március 31-ig bírálja el. A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázó írásos értesítést kap.

Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet, mely letölthető ITT, az elszámolólap elérhető ITT!

Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!