Pályázati felhívás pápai sportegyesületek számára


2014-02-07 13:31:53  | cikk: Haraszti Gábor  | 


Pályázati felhívás pápai sportegyesületek számára  főképe
Pápa Város Önkormányzata pályázatot hirdet pápai székhelyű sportegyesületek működésének támogatására. A pályázat célja: pápai székhelyű sportegyesületek számára vissza nem térítendő támogatás biztosítása. A pályázat keretösszege: 35 millió forint.

A pályázók köre:
Pápa város közigazgatási területén működő, pápai székhellyel nyilvántartásba vett:
- legalább egy szakosztály vonatkozásában a Magyar Olimpiai Bizottság (továbbiakban: MOB) által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal rendelkező sportegyesület, amely vállalja a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését.
- a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagsággal nem rendelkező sportegyesület, amely vállalja a jelen pályázati feltételekben foglaltak teljesítését.
Pályázni kizárólag a pályázati adatlapon lehet.

A pályázat kötelező mellékletei:
- pályázati adatlap
- az egyesület bírósági, illetve cégbírósági bejegyzésének kivonata, és egyesületi alapszabályának másolata,
- tárgyévre szóló költségvetés tervezet, (megjelölve, hogy mely költségeket biztosítja saját forrásból, és melyekre igényel önkormányzati támogatást),
- a 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti nyilatkozatok – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról,
- Pályázó nyilatkozatai a köztartozás mentességről, továbbá a működéséről
- a közüzemi szolgáltató igazolása (szerződés, számlafizetés),
- a sportegyesület tagnyilvántartása,
- a tagdíj összegét megállapító közgyűlési jegyzőkönyv kivonata,
- a pályázók körének A. pontja esetében a MOB által hivatalosan elismert országos sportági szakszövetségi vagy sportági szövetségi tagságról igazolás,
- a 2013. év lezárt pénzügyi beszámolója, valamint a beszámolót jóváhagyó közgyűlési jegyzőkönyv kivonata.

A támogatás elbírálásánál előnyben részesülnek:
- azon sportegyesületek, akik kiemelt sportágként valamely vállalkozástól társasági adóban részesülnek,
- az olimpiai versenysportokat képviselő egyesületek,
- az adott sportág hivatalos szövetsége által kiírt versenyeken résztvevő sportegyesületek,
- azon sportegyesületek, amelyek utánpótlás neveléssel is foglalkoznak.
Támogatásban az a sportszervezet részesülhet, amely – amennyiben volt – hiánytalanul elszámolt az előző évben kapott önkormányzati támogatással.

A támogatás felhasználása:
A támogatási összeget kizárólag a sportegyesület alapszabálya szerinti működtetésére - létesítmény fenntartás/pálya és terembérleti díja, edzők és sportvezetők díjazása és annak közterhei, igazolt sportesemény szállítási és utazási költsége, játékvezetői költség, sportfelszerelések vásárlása, nevezési díj, játékengedélyek, sportorvos biztosításának költségei – lehet felhasználni.
Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot meghaladja, a támogatási összeg első részletéről legkésőbb július 31-ig, a támogatási összeg második részletéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie.
Azon sportegyesület, amely támogatása az 1 millió forintot nem éri el, a kapott támogatás összegéről a támogatást követő év január 31. napjáig köteles elszámolni, mely elszámoláshoz – amennyiben rendelkezésére áll, fényképekkel is ellátott – írásos beszámolót kell készítenie.

A pályázatot egy példányban postai úton Pápa Város Önkormányzata Humánerőforrás Bizottságnak (8500 Pápa, Fő u. 5.) címezve, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjéhez lehet benyújtani.

A pályázat beérkezési határideje: 2014. február 14.

A pályázatokat Pápa Város Önkormányzatának Humánerőforrás Bizottsága 2014. február 28-ig bírálja el. A pályázat elbírálásáról és annak eredményéről a pályázó írásos értesítést kap.

Adatlap ITT!

Elszámoló lap ITT!

Képek:

nincsenek képek

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!