Nincs nemzeti kultúra helyi közösségek, szellemi értékek nélkül – Elindult az ünnepi eseménysorozat


2014-01-22 22:36:04  | cikk: mo  | 


Nincs nemzeti kultúra helyi közösségek, szellemi értékek nélkül – Elindult az ünnepi eseménysorozat főképe
Nagyszabású ünnepségsorozat nyitórendezvénye volt a ma esti, melyet a magyar kultúra napja alkalmából szervezett meg Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ. A programnak az is különleges fényt adott, hogy a mai estén adták át 20. alkalommal a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány és a művelődési központ által alapított Pro Cultura Díszoklevelet. A rendezvény egyben a Pápa város 800 éves évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi eseménysorozat nyitóalkalma is volt, melyet 2014-ben még számos kiállítás, kultúrprogram, fesztivál és gyermekprogram követ, s ezek valamennyien városunk hagyományait, kulturális és történeti értékeit dicsérik.

A Pro Cultura Díszoklevéllel kitüntetett egyének és közösségek tevékenységéből, alkotásaiból merített az a kiállítás, melyet Borbély Lajos művésztanár és Nagy Nándorné dekoratőr rendeztek a mai este nyitányaként. Változatos tablók fogadják a látogatót, a díjazottak névsora hosszú, tevékenységük pedig rendkívül színes. Amatőr művészeti csoportok vezetői, kórusok karnagyai, modern- és néptánccsoportok, képzőművészeti körök, színjátszó csoportok művészeti vezetői, képzőművészek, zenészek, énekesek, költő, versmondó, színjátszó, filatelista, pedagógus – csak néhány azok közül, akik magukénak tudhatják az elismerést.
A díjazottak színvonalas munkásságát bemutató kiállítást dr. Baloghné Uracs Marianna nyitotta meg. A JMSZK intézményvezetője azt hangsúlyozta. A 20 éves éves évforduló különösen ünneppé varázsolja ezt a napot, s kiemeli a hétköznapokból. Baloghné Uracs Marianna beszélt az elismerő oklevél alapításának céljairól, az alapítókról és a díjazottak köréről.
- 1994-ben néhány civil és lelkes népművelő (mert akkor még így hívtak minket) úgy döntött, hogy alapít egy elismerést azoknak, akik sokat tesznek azért, hogy Pápa meg tudja őrizni kultúráját, hagyományait, értékeit. Sokan mindezt a munkát a háttérben, a nyilvánosság számára észrevétlenül végzik. Az volt a célunk, hogy az elismerés kapcsán előtérbe kerüljenek, megismerjük munkájukat, eredményeiket. Így hozta létre a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány és a Jókai Mór Művelődési Központ a Pro Cultura Díszoklevelet, melyet 1995-ben ítéltünk oda először. Az alapításnál nekem is volt szerencsém bábáskodni, de Veszpréminé Turtsányi Valéria, az intézmény akkori igazgatója nélkül nem jöhetett volna létre ez a szép hagyomány. Külön köszönetet szeretnék mondani azoknak is, akik hosszú ideje vesznek részt az odaítélésről döntő kuratórium munkájában: Bódi Lászlónak, az Alapítvány elnökének, Huszár János és Heitler László kuratóriumi tagoknak – fogalmazott az intézményvezető, majd hozzátette, nagyon sokszínű a kép, amit a díjazottak sora rajzol elénk, mint ahogy nagyon sokszínű és gazdag a város művészeti, közösségi, kulturális élete is. A díszoklevél odaítélésével a kuratórium kezdettől fogva biztatást kíván adni a fiataloknak is, és mindazoknak, akik fiatalokkal foglalkoznak. Szeretnék, ha a kultúra átörökítése, a helyi értékek megismerése, a szűkebb pátriánkhoz való tartozás megélése nem csak szép célok lennének, de a napi valóság élményei is – húzta alá az igazgató.

Akárcsak a kiállítás, a magyar kultúra napi gálaműsor is ízelítőt adott mindazok tevékenységéből, akik érdemesnek találtattak a Pro Cultura Díszoklevélre. A rendezvény eszenciáját ugyanis az adta, hogy a mai estén egy kicsit mindannyian megmutathatták munkásságukat, tehetségüket, művészetüket. A Weöres Sándor Általános Iskola diákjainak apró jeleneteivel keretezett műsorban fellépett Pápa Város Bárdos Lajos Vegyeskara Fehér Ferenc vezényletével, Gosztola István, Horváthné Eisenbeck Ágota, Baán Éva, Müller Anita, Müller Zoltán és Lendvai Ernőné, ifj. Kozák János és családja, a Szegediné Murai Dóra által felkészített Black Bunny Rock and Roll csapat, Puskásné Tófeji Valéria, Bódi Lászlóné és a Jókai Kör irodalmi önképző köre, Csukárdi Sándor és Szabó Szilárd, valamint a Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete énekkara Szanyiné Csepregi Ilona vezényletével. A keretjátékban résztvevő diákokat felkészítette Horváthné Árvai Mária, a műsort színpadra állította Tegyi Tibor.
A magával ragadó kavalkád előtt – a szintén Pro Cultura-díjas – dr. Kovács Zoltán mondott köszöntőt. Az országgyűlési képviselő beszédében kitért a magyar kultúra napja ünneplésének apropójára, majd nemzeti kultúránk hagyományainak, értékeinek őrzésére hívta fel a figyelmet.
- Be kell látni, hogy a világ kultúrája nem létezhet európai kultúra nélkül, európai kultúra pedig nincs nemzeti kultúrák, így magyar kultúra nélkül és magyar kultúra sincs a kisebb helyi közösségek kulturális élete nélkül. Szükség van a helyi kulturális élményekre, helyi szellemi életre, főleg olyanra, amely minőségi kínálatot hoz létre, és amely fölveszi a versenyt, az olcsó, mennyiségi kínálattal. Ehhez közösségek kellenek, mert életképes kultúra csak közösségben terem. Mi pápaiak rendkívül sok értéket tudhatunk magunkénak, akár az épített környezet, akár a vallási, kulturális, oktatási, művészeti hagyományok terén – fogalmazott a képviselő, majd beszélt a 800 éves évforduló tiszteletére szervezett ünnepségsorozat programjairól.
Dr. Kovács Zoltán kiemelte, a kormány is sokat tett a magyar kultúra fellendítése érdekében.
- Megújult a Zeneakadémia, az Erkel Színház, emlékévet hirdettünk a 150 éve született Gárdonyi Géza és a 100 éve született Weöres Sándor tiszteletére. Közel 2 milliárd forinttal támogattuk a magyar zenei életet és jelentős forrást kapott a filmalap is – emlékeztetett a politikus, majd leszögezte, 2014-ben tovább növekszik a kulturális célú többlettámogatás az idei büdzsében: az önkormányzati fenntartású zenekarok, énekkarok támogatása 630 millió forinttal nő, de növekszik a közgyűjtemények állami támogatása is, míg a kistelepülési könyvtárak 65 millió forintos többletforrásra számíthatnak és 79 millió forint értékben ad a szaktárca filmszakmai támogatást.
A kultúra közös ügyünk – jelentette ki dr. Kovács Zoltán, hozzáfűzte, – mindannyiukban benne él, belőlünk indul el, s mindannyiunkhoz megérkezik. Jöhet könyv alakjában, egy kiállítás képeiben, egy épület, egy szobor formájában. S ma, amikor kultúránkat ünnepeljük, jó szívvel mondhatjuk: köztünk van.

A gálaműsort követően ünnepélyes keretek között átadták az idei év Pro Cultura Díszokleveleit. Hagyomány és megújulás, az idősebb és ifjabb generációk értékőrző tevékenységének, együttműködésének elismerése vezérelte a kuratórium döntését a kerek évfordulón is. Az elismeréseket Veszpréminé Turtsányi Valéria, a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ nyugalmazott igazgatója és Bódi László, a Pápai Amatőr Művészeti Mozgalomért Alapítvány elnöke adta át. 2014-ben Pro Cultura Díszoklevél kitüntetésben részesült Somfai Balázs nyugalmazott főlevéltáros, valamint a Schmidt család: Schmidt Dezső, Schmidt Dezsőné, Mógor-Schmidt Katalin és Schmidt Orsolya.

A díjátadó után újra a pápai színpadon köszönthette a közönség Pintér Tibor színművészt, akinek karrierje a pápai deszkákról indult. Pintér Tibor pápai diákként az akkori Mezőben végzett, így számos városi műsorban mutathatta meg tehetségét. A Színművészeti Egyetem elvégzése után Veszprémben, a Budapesti Operettszínházban, Miskolcon játszott, Szigetszentmiklóson musical színházat vezet, megalapította a Komáromi Lovas Színházat, majd a Nemzeti Lovas Színházat. A mai estén rockoperákkal, musicalekkel és örökzöldekkel szórakoztatta a nagyérdeműt.

Képek:

nincsenek képek

Somfai Balázs
Somfai Balázs 1951-ben született Bakonybélben, falusi tanító család negyedik gyermekeként. Alsó- és középfokú tanulmányait Pápán végezte. A család, tanárai és iskolái megalapozták a város és környéke iránti vonzalmát, amely későbbi pályáján is végigkísérte. A Türr István Gimnáziumból az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre vezetett útja, ahol 1974-ben szerzett történelem-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet, majd később levéltáros diplomát.
Első és egyetlen munkahelye: a Veszprém Megyei Levéltár, ahol tudása a levéltári munka minden területén való jártassággal párosult. Módszertani munkabizottságokban való részvétele mellett több ízben végzett hungarika-kutatást Moszkvában, részt vett a 11 nyelvű levéltári szakszótár orosz és magyar kiadásának munkálataiban.
Somfai Balázs neve alatt számos tudományos igényű publikáció is napvilágot látott. Önálló kötete A Veszprémi Megyeház 100 éve címmel jelent meg 1987-ben.
2008-tól a Pápai Fióklevéltár vezetőjeként dolgozott, 2013-ban vonult nyugállományba, de önkéntesként továbbra is tevékenykedik.
Szívügyének tekinti a honismereti mozgalomban való részvételt; a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület alapító tagja, részt vett a Magyar Levéltárosok Egyesülete és a Pápai Művelődéstörténeti Társaság alapításában, és Huszár János munkáját folytatva vezeti a Várostörténeti Honismereti Kört. Hozzákezdett Pápa város történetének topográfiai alapú feldolgozásához. Pápai vonatkozású hírlapi és szakcikkek írása, előadások tartása, kiállítások rendezése mellett, közügyeket vállalva is kifejezte elkötelezettségét felnevelő városa iránt. Tagja volt a helytörténeti- és az utcanévbizottságnak, az ezredfordulót előkészítő tanácsadó testületnek, és a 800 éves évforduló körüli teendőkből is részt vállalt.
Hosszú időn át, a maga szerény módján nagy elhivatottsággal végzett, értékmegőrző munkája elismeréseként Pro Cultura Díszoklevélben részesül.

Schmidt család
Schmidt Dezsőné Pápa város egyik legismertebb közéleti személyisége. Példás családanya, nagymama, kiváló pedagógus. Hosszú évekig volt az Erkel Iskola igazgatója, komoly rangra emelte az intézményt. Számos civil szervezet tagja, köztük a nagy múltú Jókai Köré, az Erkel Kórusé. A Pedagógus Művelődési Ház Alapítványa kuratóriumának elnökeként magas színvonalú közösségformáló munkát végzett a közművelődésben is. Komoly érdemeket szerzett a kórusmozgalom hagyományainak megőrzése terén a Bárdos Lajos Vegyeskar Egyesület elnökeként és a nagysikerű Pedagóguskórusok Országos Találkozója főszervezőjeként.
Schmidt Dezső korábban köztisztviselő, jelenleg egy vállalkozás ügyvezetője. Segítőként, szponzorként sok rendezvény megvalósítását támogatja. Férjként, apaként, sőt már nagyapaként is biztos hátteret nyújt a család számára.
A család két gyermeke Katalin és Orsolya, akik a kultúrabarát családi légkörben felnőve folytatják a hagyományokat. Mindketten tagjai Pápa Város Fúvószenekarának, Katalin látja el az egyesületté alakult Fúvószenekar elnöki tisztjét. Férje, Mógor Tibor is tagja a zenekarnak. Munkájuk eredményeként a fúvósok népszerűsége, sikere töretlenül ível felfelé.
Orsolyát a Városi Televízió szerkesztőségéből ismerhettük meg, ahol számos kulturális eseményről tudósított érdekesen, ízlésesen. Jelenleg a művelődési központ munkáját, a városi rendezvények kínálatának színesítését segíti kreatív, dinamikus, fiatalos szemléletével.
A család a Zsidó Kulturális Hagyományőrző Egyesület tagjaként jelentős részt vállal a szervezet értékmegőrző munkájában. Önkéntesként minden városi eseményen számíthatunk rájuk, ötleteikre, segítségükre, eleganciájukra, profizmusukra.
Önzetlen, kultúrát támogató tevékenységük követendő példát ad mindannyiunk számára, ennek elismeréseként ítélte oda számukra a kuratórium a Pro Cultura Díszoklevelet.

Pro Cultura kitüntetettek:

1995.
1.Váminé Molnár Emma - könyvtáros
2.Király Tamásné - gazdasági vezető
3.Szabó Szilárd – 7-4 Törpe Hrt. színjátszó csoport vezetője
4.Baán Istvánné - közönségszervező
1996.
5.ifj. Kozák János – énekes
6.Lukács Péter – zenész
1997.
7.Dr. Márczi Dénes – filatelista
1998.
8.Fejes Sándor – éremgyűjtő
9.Dr. Tungli Gyula – pedagógus
1999.
10.Erdő Imréné – pedagógus
2000.
11.Horváthné Árvai Mária – Picit Nem Art Színjátszócsoport vezetője
12.Tegyi Tibor – Nem Art Színjátszócsoport vezetője
2001.
13.Szentmihály Veronika – Képzőművész Kör vezetője
14.Csukárdi Sándor – színjátszó
2002.
15.Bódi Lászlóné – pedagógus
16.Müller Anita
17.és Müller Zoltán néptáncosok, Vadvirág néptánccsoport vezetői
2003.
18.Terebesi József – Természetjáró Kör vezetője
19.Nagy Imre – karnagy
20.Puskásné Tófeji Valéria – amatőr költő
2004.
21.Fehér Ferenc – karnagy
22.Tirnován Ari Vid – képzőművész
23.Szegediné Murai Dóra – Black Bunny Rock and Roll Klub vezetője
2005.
24.Farkas Tibor – Kertbarát Népfőiskola vezetője
25.Gosztola István – amatőr versmondó
2006.
26.Horváthné Eisenbeck Ágota – énekes
27.Kis Sándor – harsonás
2007.
28.Nagy Nándorné – dekoratőr
29.Lóky György – éremgyűjtő
2008.
30.Bakonyalja Népművészeti Egyesület
2009.
31.Gábriel Sándorné – pedagógus, a kultúra mecénása – posztumusz
32.Borbély Lajos – művésztanár
2010.
33.Szabó László – nyugalmazott pedagógus, népművelő
34.Erdélyi Gyula – ornitológus, grafikus és bélyeggyűjtő – posztumusz
2011.
35.Dr. Kovács Zoltán – polgármester
2012.
36.Lendvai Ernőné – néptáncpedagógus
37.Somogyi Zoltán – filatelista
2013.
38.Mészárosné Oláh Judit – JMSZK munkatársa
39.Pápai Nyugdíjasok Érdekvédelmi-Érdekképviseleti Egyesülete
2014. 
40. Somfai Balázs - nyugalmazott főlevéltáros
41. Schmidt család: Schmidt Dezső, Schmidt Dezsőné, Mógor-Schmidt Katalin és Schmidt Orsolya

Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!