Személyi ügyek, Várkertfürdő, munkaügyi helyzet – Ülésezett a képviselő-testület


2013-10-11 00:01:12  | cikk: pt  | fotó: pt  | 


Személyi ügyek, Várkertfürdő, munkaügyi helyzet – Ülésezett a képviselő-testület főképe
Tucatnyi napirendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén az önkormányzat képviselő-testülete a Városháza nagytermében. A tanácskozás megkezdése előtt a képviselő-testület új tagja, Süle Zsolt átvette megbízólevelét és letette képviselői esküjét. Süle Zsolt a mandátumáról lemondó Erőss Bulcsú jobbikos önkormányzati képviselő megüresedett posztját töltheti be, miután pártja kompenzációs listáján ő volt a második a 2010-es helyi választásokon. A mandátum betöltését a pápai választási bizottság határozata szentesítette.

A képviselő-testület pozitívan bírálta el a Jókai Mór Művelődési és Szabadidő Központ vezetői állására kiírt pályázatot, és az egyhangú döntés eredményeképpen a jövőben dr. Baloghné Uracs Marianna lesz a JMSZK igazgatója. Mint ismert, ő eddig intézményvezető-helyettesként irányította a művelődési központot.
Az ülésen dr. Baloghné Uracs Marianna képviselői kérdésekre válaszolva elmondta, továbbra is szerepel a terveik között egy ifjúsági közösségi hely létrehozása a városban, a köznevelési intézményekkel pedig rendszeres és kiváló kapcsolatot ápolnak. A sportcsarnok kihasználtságát magasnak nevezte, ami számos sportegyesületnek és rendezvénynek, illetve iskolai testnevelésóráknak ad otthont. Szirbek Rita szocialista önkormányzati képviselő napirendi hozzászólásában a JMSZK frissen kinevezett igazgatójának optimista hozzáállását, kompromisszumkészségét, valamint az új dolgokra való fogékonyságát emelte ki. Dr. Áldozó Tamás polgármester emlékeztetett, a testület betartotta az előzetesen tervezett sorrendet, miszerint először elfogadták a közművelődésről szóló koncepciót, és csak utána hirdették meg a JMSZK igazgatói posztját.

A képviselők ugyancsak egyhangúlag döntöttek az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról, valamint több rendelet-módosításáról is. A polgármester a testületi ülést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: az önkormányzat első félévi gazdálkodása nagyobb meglepetések nélkül zajlott le, de a helyi adóbevételeknél még mutatkozik elmaradás. Megjegyezte, volt már olyan esztendő a város életében, amikor ilyen ingadozásokkal teljesült a tervezett költségvetési összeg az év végére.

Két rendelet-módosítás a közterület-használatról és a reklámozás rendjéről szólt, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól, illetve ezek megsértéséről, jogkövetkezményeiről. Ezekkel a közterületen vagy magánterületen közterületre irányuló, szolgáltatás- és termékértékesítés elősegítésére használt hangosító eszközök alkalmazását korlátozzák. Tehát leginkább azoknak a gépjárművel kereskedelmet folytató árusoknak a tevékenységét szabályozzák, akik hangjelzéssel hívják fel portékájukra a figyelmet. Dr. Áldozó Tamás elmondása szerint sok bejelentést kaptak, hogy ez a tevékenység zavarja a pápaiakat, és ellehetetleníti a pihenést. Ezért a rendelet-módosításokkal időkorlátokat szabtak, aminek értelmében minden nap 8-12 és 15-18 óráig lehet ilyen hangjelzéssel felhívni a figyelmet a szolgáltatás- és termékvásárlásra. Vasárnap és munkaszüneti napokon tilos a reklámozásnak ezt a fajtáját alkalmazni.
A testült határozott arról is, hogy szabad férőhely esetén mindhárom pápai bölcsődében igényelhetnek ideiglenes gyermekfelügyeletet a szülők. Ezt térítési díj ellenében lehet majd megtenni.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. elmúlt időszakban végzett tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz Kovács Antal vezérigazgató szóbeli kiegészítést fűzött hozzá. Többek között elmondta, a zrt. üzemeltetésében álló Várkertfürdő látogatottsága csökkenő tendenciát mutat. Ez számokkal szemléltetve: 2004-ben több mint 350 ezer fő fordult meg a fürdőben, míg 2012-ben közel 250 ezer főre csappant a vendégek száma. Kovács Antal szerint ennek több oka van. Meglátásai alapján ezek közé tartozik, hogy a nyitás után még kiemelt érdeklődés övezte az idén 10 éves Várkertfürdőt, azóta pedig több fürdő is létesült a környéken, ráadásul csökkent a fizetőképes kereslet. A vezérigazgató és dr. Áldozó Tamás is egyetértett abban, a marketingen lehet és kell erősíteni, és a várost minden lehetséges téren népszerűsíteni kell. Pápa első embere ugyanakkor megjegyezte, a pápai egy regionális jelentőségű fürdő, és eleget is tud tenni ennek a szerepének, éves szinten 250 ezer vendég pedig jelentős szám.

A Pápai Termálvízhasznosító Zrt. ügyének tárgyalása zárt ülésen is folytatódott. – A képviselő-testület felhatalmazott engem arra, hogy a zrt. közgyűlésén kezdeményezzem egy olyan üzleti terv elkészítését 2013 hátralévő hónapjaira és a 2014-es évre, amely a társaság piaci körülmények közötti működését is nagy biztonsággal tudja garantálni. Továbbá felhatalmazott arra, hogy keressem meg a kisebbségi tulajdonost, a magyar állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a társaság hosszú távú működésének biztosítása érdekében törzstőke-emelésről vagy tagi kölcsön nyújtásáról tárgyaljunk. A Várkertfürdőnek az év hátralévő részében nagyon nehéz körülmények között kell biztosítani a működését, ez azt jelenti, a jelenlegi előrejelzések szerint a kiadásaik lényegesen meghaladják a bevételeit. Ezek a kiadások pedig meghaladják a jelenleg rendelkezésre álló forrásokat is – közölte a sajtótájékoztatón dr. Áldozó Tamás.
– A Várkertfürdő két tehertétellel küzd mindamellett, hogy az ország egyik leglátogatottabb termálfürdője. Egyrészt törlesztenie kell a 2002-ben megkezdett beruházáshoz felvett hitelt, és eleget kell tennie közjóléti funkciójának, nevezetesen az uszoda működtetésének. Egy uszodát profitorientált módon nagyon nehéz működtetni. Az uszodából származó bevétel a kiadásoknak a töredékét sem képes fedezni. Úgy tűnik, 2013 végén ezt a kettős feladatot a Pápai Termálvízhasznosító Zrt. saját erejéből nem tudja folyamatosan ellátni. A hiteltörlesztési kötelezettségének eleget tett, azonban a teljes létesítmény működtetése jelenleg nem látszik biztosítottnak erre az évre, és ugyanez igaz a következő esztendőre is. Ez azt jelenti, a szolgáltatásokban csökkenteni kell, és előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokat fel kell függeszteni. Amikor a szolgáltatások csökkentéséről beszélünk, fel sem merülhet a gyógyászatnak a bármilyen korlátozása. Emellett a termálfürdő szolgáltatásainak korlátozására sincsenek okok, hiszen ez jelenti a pápai turizmus alapját az egész évben. Ahol szolgáltatás-korlátozásokra kerülhet sor, az az uszodának a működtetése. A részvénytársaság teljes kiadási struktúrájában minden harmadik forintot az uszodára kell fordítani, a bevételeknek pedig egy számjeggyel kifejezhető része származik az uszodából. A város jelenleg sajnos nincs abban az anyagi helyzetben, hogy ezt különböző technikákkal most korrigálni tudja – mutatott rá a polgármester.

A városvezetőtől megtudtuk azt is, a zárt ülésen a képviselők tájékoztatást kaptak a szálloda-beruházás ellehetetlenüléséről. Dr. Áldozó Tamás elmondta: az a cég, amellyel korábban a szállodaépítésre szerződést kötött a Várkertfürdő, nem kezdte meg a beruházást. A fürdő így felmondta a szerződéseit a céggel, amely ezért a bírósághoz fordult. A Várkertfürdő első fokon megnyerte a pert. A polgármester hozzátette, továbbra is napirenden van a városnak az a terve, miszerint szálláshely-bővítésnek kell következnie a fürdő környékén.

A pápai munkaerőpiaci helyzet is terítékre került a tanácskozáson. A témával kapcsolatban Bocskay Gyöngyi, a pápai munkaügyi kirendeltség vezetője elmondta, a 2012-es év hasonló időszakához képest idén kedvezőbb a helyzet a helyi munkaerőpiacon. Grőber Attila MSZP-es önkormányzati képviselő napirendi hozzászólásában megjegyezte, a számok pozitív tendenciákat is mutatnak, de ezeket érdemes összefüggésükben nézni. Véleménye szerint különösen fontos kérdés, hogy mekkora a város megtartó képessége, azaz mekkora lakossága lesz Pápának 15-20 év múlva. Unger Tamás alpolgármester is kiemelte az álláskeresők számának csökkenését, majd hozzátette, egyes nagyvállalatoknál hallani lehet olyan tervekről, amelyek pozitívan befolyásolják majd az új álláshelyek kialakítását Pápán. Pingiczer Sándor szocialista képviselő úgy fogalmazott, a statisztika ugyan pozitív képet mutat, de a 3000 fő regisztrált álláskereső nagyon magas szám. Dr. Áldozó Tamás a helyi munkaügyi helyzettel kapcsolatban rámutatott, a pápai álláskeresők szinte felének legfeljebb csupán 8 általános iskolai végzettsége van, ez pedig nagyban nehezíti az elhelyezkedési esélyeiket.

A részben a város tulajdonában lévő Pálkövei Ifjúsági Tábor és Üdülőszálló működéséről Bartosné Márfai Anna ügyvezető tartott tájékoztatót. Pápa polgármesterétől a sajtótájékoztatón megtudtuk, a pálkövei ifjúsági tábort régóta ötéves ciklusokra, pályázati úton adja bérbe az önkormányzat. – A bérlő jó gazdája a tábornak, amely iránt az utóbbi időben jelentősen csökkent az érdeklődés Pápáról. 2015-ben jár le a mostani bérleti szerződés, ekkor kell majd dönteni a tábor további sorsáról. Szeretnénk, ha Pápán fel lehetne támasztani a pálkövei üdülő iránti igényt – tette hozzá dr. Áldozó Tamás.

Képek:


Megjelenő valamennyi cikket, minden megjelent képet szerzői jog véd.
A cikkek és képek üzleti felhasználásuk kizárólag a kiadó előzetes engedélyével történhet! Engedély kérhető az engedely(kukac)papa-ma.hu címen.
Üzleti célból a cikket és képet átvevő (az engedély megadása után) kizárólag a saját weboldalán jelentetheti meg, azt saját közösségi oldalán megosztania szigorúan tilos!

Megértésüket köszönjük!